všeobecné obchodné podmienky

Rezervácie

všeobecné obchodné podmienky

  1. Úvodné ustanovenia: 1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sú záväzné pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú služby prenájmu karavanov od spoločnosti Karavan Smile.sk. 1.2. Použitie služieb Karavan Smile.sk predstavuje súhlas so všetkými ustanoveniami uvedenými v týchto VOP.

  2. Rezervácia a platba: 2.1. Rezervácia karavanu je platná iba po schválení a potvrdení zo strany Karavan Smile.sk a po úhrade potrebnej zálohy alebo plnej platby podľa dohodnutých podmienok. 2.2. V prípade zrušenia rezervácie zákazníkom sa môžu uplatniť storno poplatky podľa platných zásad spoločnosti.

  3. Prenájom karavanu: 3.1. Zákazník sa zaväzuje používať prenajatý karavan v súlade s predpismi cestnej premávky a bezpečnostnými pravidlami. 3.2. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek škody alebo straty, ktoré by mohli nastať počas používania prenajatého karavanu.

  4. Ochrana osobných údajov: 4.1. Karavan Smile.sk sa zaväzuje chrániť osobné údaje zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

  5. Záverečné ustanovenia: 5.1. Tieto VOP môžu byť zmenené alebo doplnené len písomným súhlasom oboch strán. 5.2. Ak by sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP ukázalo ako neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť alebo vykonateľnosť zvyšných ustanovení.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti okamžikom ich zverejnenia na webovej stránke Karavan Smile.sk.

Cenník služieb a príslušenstva:

Domáce zvieratá po dohode Profesionálne protialergické čistenie karavanov od chlpov – 100€ /turnu

Postelné prádlo : paplón, vankúš, plachta, obliečky – 2 €/deň/osoba

Paddleboard na výlety k vode – 10 €/deň

Elektrická kolobežka pre ľahký presun – 10 €/deň

E-bike, s ktorým sa dostanete všade – 15 € / deň

Servisný poplatok (jednorazový) – 60 € Zahŕňa: 

Diaľničná známka SK Havarijné a zákonné poistenie pre celú Európu Vonkajšie sedenie pre 4 osoby (kempingové stoličky a stôl) zZákladné vybavenie kuchyne 1 fľaša plynu Povinná výbava auta (lekárnička, reflexné vesty, trojuholník) Chémia do WC Predlžovací kábel na elektriku Napájacia hadica na vodu Držiak na bicykle

Kaucia (vratná záloha) : 1200 €

Kaucia slúži na zabezpečenie pokrytia prípadných nákladov, ktoré nemôžu byť pokryté poistením vozidla. Po vrátení autokaravanu (načas a bez poškodenia), nájomca dostane naspäť 100% kaucie, ktorú uhradil. Kauciu je možné zaplatiť prevodom na účet prenajímateľa tak, aby do momentu prevzatia karavanu bola pripísaná na účet prenajímateľa. Bez uhradenia kaucie si nájomca nemôže autokaravan prevziať.

Zľavy: Pri prenájme na 15 až 21 dní – zľava 5% z výšky nájmu Pri prenájme na 22 a viac dní – zľava 7% z výšky nájmu Verný zákazník – za prvý opätovný prenájom sa poskytne – 2,5% zľava, za druhý opätovný prenájom -5% zľava, za 3. – zľava – 7,5%, pri 4. a nasledujúcom opakovaní – 10 %. Predpokladom na uplatnenie vernostnej zľavy je nájomné najmenej 7 dní

Ostatné poplatky : Omeškanie s odovzdaním vozidla bez súhlasu prenajímateľa – 200 €/deň Poplatok za každý začatý deň za nevrátenie vozidla ku dňu ukončenia prenájmu – 300 €/ deň Poplatok za vrátenie výrazne znečisteného interiéru vozidla – 200 €/ pobyt Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla – 200 €/deň Nevyčistené WC odpadová nádrž – 100 €/deň Poplatok za prevzatie o deň skorej vo večerných hodinách – 40 €/deň Poplatok za nadlimitné kilometre účtovaný po prekročení denného priemeru 350km – 0,20 €/km Storno poplatky : Do 45 dní ku dňu prevzatia 25% z celkovej ceny prenájmu Do 30 dní ku dňu prevzatia 50% z celkovej ceny prenájmu Do 7 dní 75% ku dňu prevzatia z celkovej ceny prenájmu V deň prevzatia 90% z celkovej ceny prenájmu Ceny sú uvedené s DPH

Ste pripravení na zážitky ?

Rezervujte ešte dnes

Translate »